Kernel har mer än 20 års erfarenhet av searchrekrytering inom IT-, industri- och tjänstesektorn

Specialistrekrytering

Med drygt 20 års erfarenhet av rekrytering har Kernel stor erfarenhet av specialistrekrytering inom IT, Teknik, Ekonomi, Försäljning, Säkerhet, HR, Teknikkonsulter, Byggbranschen m.m.

Chefsrekrytering

Kernel har lång erfarenhet av chefsrekrytering inom Företagsledning (VD), IT, Försäljning, HR, Marknad, Administration m.m. Tack vare detta har Kernel ett stort kontaktnät på chefsnivå inom näringslivet.

Second Opinion/ Tester

Kernel erbjuder tjänsten Second Opinion när man vill ha en utomstående analys av en eller flera kandidater. Med en Second Opinion får man en bedömning av hur väl en kandidat kan förväntas prestera i en chefs- eller specialistroll och vilka motivatorer och drivkrafter som styr kandidaten.

Kernel har mer än 20 års erfarenhet av Searchrekrytering, främst inom branscher som IT/Tech, säkerhet och traditionella ingenjörstjänster. Search (headhunting) är vår främsta metod och specialitet, men vi kan även genomföra annonsering och rekryteringskampanjer i sociala/digitala medier.

Kernel har en stor erfarenhet av såväl chefsrekrytering som specialisttjänster. Oavsett om du vill rekrytera en ledarroll såsom en VD, IT-chef, försäljningschef eller en specialistroll såsom säljare, ekonom eller systemutvecklare, kan Kernel bidra med specialiserad rekryteringskompetens inom området.

Kernel hjälper er genom hela rekryteringsprocessen

Kernel bistår oftast med hjälp genom hela rekryteringsprocessen från:

$

Kravprofil

$

Search

$

Annonsering

$

Urval

$

Intervjuer

$

Referenser

$

Tester

$

Uppföljning efter anställning

 Utöver detta kan vi även hjälpa till med delar av processen som tester (Second Opinion) på slutkandidater.

Vi använder alltid evidensbaserade rekryteringsverktyg och metoder i rekryteringen

För att säkerställa rätt kompetens använder Kernel alltid evidensbaserade rekryteringsverktyg och metoder. Vi utgår ifrån ett kompetensramverk där vi, tillsammans med våra kunder, bygger en sök- och kravprofil för varje uppdrag. Vi använder testverktyg för att mäta personlighet (Big 5) och generell begåvning som bygger på ledande forskning och metodik.

Onboarding

För att ytterligare säkerställa en lyckad rekrytering erbjuder Kernel även tjänsten Onboarding där en certifierad coach följer och coachar kandidaten under de inledande 6 månaderna av en ny anställning.

360 Utvärdering

360 utvärdering av medarbetare är ett utmärkt sätt att ge medarbetare en inblick i deras styrkor och utvecklingsområden och vad de behöver jobba med för att växa och utvecklas.

Kernel erbjuder 360 utvärdering på befintliga medarbetare eller nyrekryterade medarbetare vid 6-12 månader efter startdatum.

Kontakta oss

Godkänn

10 + 1 =